Chọn tuần lễ:  
Chọn loại lịch:
 1. Lịch chung của Khoa
 2. Lịch của BI-LAB
 3. Lịch Tiếp Sinh Viên
 4. Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
  Thứ Hai 26/08/2019
  14:00 -> 16:00 Tiếp sinh viên GV.Lê Hải Nam + sinh viên A.406/A.805 Đăng ký
  Thứ Ba 27/08/2019
  14:00 -> 14:15

  Lịch tiếp sinh viên

  NCS. ThS Nguyễn Thôn Dã + Sinh viên

  Văn phòng Khoa HTTT (Phòng 406)

  Đăng ký
  14:00 -> 14:15

  Lịch tiếp sinh viên

  NCS. ThS Nguyễn Thôn Dã + Sinh viên

  Văn phòng Khoa HTTT (Phòng 406)

  Đăng ký
  Thứ Năm 29/08/2019
  09:00 -> 11:00 Tiếp sinh viên GV.Lê Hải Nam + sinh viên A.406/A.805 Đăng ký
  14:00 -> 16:00 Tiếp sinh viên GV.Lê Hải Nam + sinh viên A.406/A.805 Đăng ký
  Thứ Sáu 30/08/2019
  14:00 -> 16:00 Tiếp sinh viên GV.Lê Hải Nam + sinh viên A.406/A.805 Đăng ký